Warranty Policy at PION Infrared Panels

Záruční podmínky: PION zaručuje všechny své infračervené panely proti výrobním vadám na dobu 3 let od data nákupu.

Co je kryto

Jakékoli vady materiálu nebo zpracování výrobku , Technologie InfraGlass® a její schopnost vytápění

Co není kryto

 • Poškození vzniklé nesprávným použitím, zneužitím nebo nehodam
 • i Úpravy nebo opravy, které nebyly autorizovány společností PION
 • Normální opotřebení
 • Jakékoli poškození vzniklé nesprávnou instalací

  Podání záručního nároku: Pokud je váš panel vadný:

   Kontaktujte nás během záruční doby s důkazem o nákupu Popište problém a pokud možno přiložte fotografie Provedeme vás procesem, který může zahrnovat vrácení panelu ke kontrole

   Nápravná opatření: Po ověření vady PION podle svého uvážení buď výrobek opraví, vymění, nebo vrátí peníze za panel.

   Omezení odpovědnosti: Odpovědnost společnosti PION je omezena na opravu, výměnu nebo vrácení peněz za výrobek. Nejsme odpovědni za nepřímé, náhodné nebo následné škody.

   Vaše práva: Tato záruka vám dává konkrétní právní práva a můžete mít také další práva, která se liší v závislosti na jurisdikci. Tato záruka neovlivňuje vaše zákonná práva.